Υποδείγματα εγγράφων

Παρακάτω, στα υποδείγματα 1 έως 4, θα βρείτε τα απαιτούμενα στοιχεία που απαιτούνται για την πληρότητα φακέλου, σχετικά με επεμβάσεις σε κτίρια της παλιάς πόλης του Ναυπλίου, η οποία είναι κηρυγμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αρχαιολογικός χώρος.

Νέα