02.06.2017

Διευκρινήσεις σχετικά με ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3931 /2017

Διευκρινήσεις σχετικά με ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3931 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών» στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο».

Περισσότερα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα