04.01.2019

ΕΝΤΑΞΗ της Πράξης «ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ - ΦΑΣΗ Δ΄»

ΕΝΤΑΞΗ της Πράξης «ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ - ΦΑΣΗ Δ΄» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε στις 27/12/2018 με αρ. πρωτ. 8982/2986/Α3 η Πράξη «ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ - ΦΑΣΗ Δ΄» με Κωδικό ΟΠΣ 5026194 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει συνολικό κόστος 1.010.000,00 €.

Μέσω αυτής δίδεται η δυνατότητα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας να συνεχίσει το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης της Ακρόπολης της Τίρυνθας, μείζονος μνημείου της ελληνικής Προϊστορίας που είναι ενταγμένο στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην ανατολική πλευρά της Άνω Ακρόπολης και ειδικότερα στη μεγάλη Πύλη, την Ανατολική Γαλαρία και το Μεγάλο Πρόπυλο.

Η πρόταση ένταξης έγινε αποδεκτή από τη Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, ο φάκελος της πρότασης συμπληρώθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας με την πολύτιμη βοήθεια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ και αξιολογήθηκε από την ΕΥΔΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ένταξη της πράξης και παραθέτουμε τις σκέψεις, με τις οποίες συνοδεύσαμε την ολοκλήρωση των εργασιών το 2016 αφού πιστεύουμε πως εξακολουθούν να ισχύουν:

 «Απώτερος στόχος της εικοσαετούς προσπάθειάς μας ήταν μέσα από τα έργα προστασίας και ανάδειξης να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας νέας προσέγγισης των πολιτιστικών πυρήνων από το ευρύ κοινό, που αντιμετωπίζει κατά κανόνα τα μνημεία ως άψυχα, εχθρικά και ξένα.

Η ένταξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων στη σφαίρα του καθημερινού ενδιαφέροντος των πολιτών και η δυνατότητα κατανόησης των πανανθρώπινων και διαχρονικών μηνυμάτων, που αυτά μεταφέρουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν καταλυτικά, τόσο για τη σωτηρία των μνημείων, όσο και για την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.

Σήμερα, καθώς αναπολούμε το ρομαντικό παρελθόν και βαδίζουμε προς το ζοφερό μέλλον η Τίρυνθα παραμένει μία σταθερή αξία. Το αρχαιολογικό έργο που επιτελείται έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα με θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Παράλληλα μέσα από αυτό αποδίδεται στην επιστημονική κοινότητα σπουδαίο επιστημονικό έργο, ενώ διατηρείται το πολιτιστικό αγαθό για τις επερχόμενες γενεές».

Απόσπασμα από την έκδοση της ΕΦΑΑΡΓ «Η προστασία των μνημείων. Το παράδειγμα της Τίρυνθας». Ναύπλιο 2016

Ναύπλιο, 4-1-2019

Νέα