Ενιαίο εισιτήριο στους αρχαιολογικούς χώρους Αργολίδας

Μπορείτε να επισκεφτείτε 6 αρχαιολογικούς προορισμούς μ΄ ένα ενιαίο, μειωμένο εισιτήριο.

  • Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Μυκηνών
  • Βυζαντινό Mουσείο Αργολίδας
  • Ακρόπολη Τίρυνθας
  • Αρχαιολογικό Mουσείο Ναυπλίου
  • Φρούριο Παλαμηδίου
  • Αρχαιολογικός χώρος Ασίνης

Κόστος 20,00 € 

Διάρκεια ισχύος του ενιαίου εισιτηρίου 3 μέρες

ΦΕΚ 2666/Β/1-7-2019

Χιλιομετρικές αποστάσεις 

Μυκήνες - Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας 12 χιλιόμετρα   

Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας - Ακρόπολη Τίρυνθας  8 χιλιόμετρα 

Ακρόπολη Τίρυνθας - Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου  4 χιλιόμετρα 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου - Φρούριο Παλαμηδίου 4 χιλιόμετρα 

Φρούριο Παλαμηδίου - Αρχαιολογικός χώρος Ασίνης    12 χιλιόμετρα 

 

 

 

 

Νέα