30.05.2017

Προκηρυξη πρόσληψης προσωπικοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικοί δίκαιου ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικοί δίκαιου ορισμένου χρόνου για το έργο ‘’στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη- επαναχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο’’ που θα υλοποιηθεί με την μέθοδό της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Περισσότερα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

Νέα