28.07.2023

Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027"

 

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

- Στερέωση, προστασία και ανάδειξη -

 

Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών έχει εμβληματική θέση στον κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, ως χώρος που διατηρεί τα κατάλοιπα του ανακτορικού κέντρου της Μυκηναϊκής εποχής σε μεγάλη έκταση και βαθμό πληρότητας. Το έργο αφορά σε ένα τμήμα της Μυκηναϊκής ακρόπολης, το οποίο εμφανίζει εντυπωσιακή για την εποχή του κατασκευαστική και χωροταξική οργάνωση, ενώ διασώζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την αυθεντικότητα και την αναγνωσιμότητά του, με εξαιρετική ογκοπλαστική απόδοση. Ταυτόχρονα – πέρα από την αρχιτεκτονική του λειτουργία - διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του αναλήμματος του ανακτορικού συγκροτήματος. Η εστία που παραμένει για αιώνες στη θέση της, διατηρεί όλα τα αυθεντικά της στοιχεία, καθιστώντας τη ως μοναδικό ιστορικό εύρημα, in situ, παγκοσμίως. Για όλους αυτούς τους λόγους, η αποκατάσταση και η ανάδειξη των μοναδικών αυτών στοιχείων είναι κρίσιμη, τόσο για τη διατήρησή τους όσο και για τη διάσωση της ιστορικότητας και αυθεντικότητας του μνημείου. Το δομικό αυτό σύνολο αφορά ένα νευραλγικό σημείο για την κατανόηση της λειτουργικής σύνδεσης του ανακτόρου των Μυκηνών, με το ευρύτερο δομικό συγκρότημα που το περιβάλει. Με την ολοκλήρωση της πράξης θα έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ανακτορικού συγκροτήματος. Το μνημείο θα αποδοθεί αποκατεστημένο και επισκέψιμο στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίες. Το σύνολο των εργασιών θα καταγραφεί και θα τεκμηριωθεί το σύνολο των ευρημάτων. Το μνημείο θα αναδειχθεί με όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του, καθώς και τη με δημοσιοποίηση όλων των τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόστηκαν στην επιστημονική κοινότητα. Θα εκπονηθεί και τυπωθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό (δίγλωσσα φυλλάδια και σε γραφή Braille, ενημερωτικές πινακίδες δίγλωσσες και σε γραφή Braille). Επίσης θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα στην οποία θα αναλύεται η μεθοδολογία επέμβασης στο μνημείο και θα αναλύονται όλες οι τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027, με προϋπολογισμό 550.000,00€ και εκτελείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Νέα