23.11.2020

Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ 5034824

 

Έναρξη έργου: 4.1.2021

Λήξη έργου: 31.12.2023

Προϋπολογισμός έργου: 550.000,00€

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών έχει εμβληματική θέση στον κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO, ως ένας χώρος που διατηρεί τα κατάλοιπα του ανακτορικού κέντρου της Μυκηναϊκής εποχής σε μεγάλη έκταση
και βαθμό πληρότητας.

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε ένα τμήμα της Μυκηναϊκής ακροπόλεως, το οποίο εμφανίζει εντυπωσιακή για την εποχή του κατασκευαστική και χωροταξική οργάνωση, ενώ διασώζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την αυθεντικότητα και την αναγνωσιμότητά του, με εξαιρετική ογκοπλαστική απόδοση. Ταυτόχρονα – πέρα από την αρχιτεκτονική του λειτουργία - διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση του αναλήμματος του ανακτορικού συγκροτήματος.

Το ανακτορικό συγκρότημα της ακροπόλεως Μυκηνών είναι κτισμένο στην κορυφή του λόφου της ακροπόλεως των Μυκηνών, σε ένα νευραλγικό σημείο για την κατανόηση της λειτουργικής σύνδεσης του ανακτόρου των Μυκηνών, με το ευρύτερο δομικό συγκρότημα που το περιβάλει. Τα κτίριά του είναι διατεταγμένα σε διάφορα επίπεδα και έχουν εν μέρει θεμελιωθεί πάνω σε ογκώδη τεχνητά άνδηρα. Η συνολική επιφάνεια που καλύπτει το συγκρότημα είναι 5.400τ.µ. Η εστία, που παραμένει για αιώνες στη θέση της, διατηρεί όλα τα αυθεντικά της στοιχεία, καθιστώντας τη ως μοναδικό ιστορικό εύρημα, in situ, παγκοσμίως.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η αποκατάσταση και η ανάδειξη των μοναδικών αυτών στοιχείων είναι κρίσιμη, τόσο για τη διατήρησή τους όσο και για τη διάσωση της ιστορικότητας και αυθεντικότητας του μνημείου. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

  1. Συντήρηση και ανάδειξη της εστίας.
  2. Συντήρηση και ανάδειξη αρχαίων δαπέδων και τοιχοδομών.
  3. Συντήρηση ή και επέκταση του υπάρχοντος αποχετευτικού συστήματος του συγκροτήματος.
  4. Εργασίες τεκμηρίωσης εργασιών και βοηθητικές μελέτες – αναλύσεις.
  5. Δράσεις δημοσιότητας (έντυπο και ψηφιακό πληροφοριακό υλικό, ιστοσελίδα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα).
Νέα