25.11.2020

"ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ"

 

"ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ  ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ"

 

Το μεσαιωνικό φρούριο στη νησίδα, που βρίσκεται στο λιμένα του Ναυπλίου, γνωστό με την ονομασία «Μπούρτζι», είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα των οχυρώσεων της ιστορικής πόλης. Κατασκευάστηκε το 1471 από τους Ενετούς και συγκεκριμένα, από τον Vittore Pasqualigo, που αρχικά του έδωσε και το όνομά του. Διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του Ναυπλίου και ιδιαίτερα κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Κατά το μεσοπόλεμο, λειτούργησε ως ξενοδοχείο μέχρι και την δεκαετία του 1970 και αργότερα ορισμένοι χώροι του χρησιμοποιήθηκαν ως εστιατόριο και αναψυκτήριο. Παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, λόγω της αρκετά καλής διατήρησής του και του ενιαίου οχυρωματικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του. Παράλληλα, εξαιτίας της ιδιαίτερης θέσης του, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα ιστορικά μνημεία του Ναυπλίου, σύμβολο της πόλης και πόλο τουριστικής έλξης. Μέχρι σήμερα, οι εσωτερικοί του χώροι παρέμεναν χωρίς χρήση. Πλέον, το φρούριο Μπούρτζι αποκαθίσταται ως ένα πλήρως επισκέψιμο και προσβάσιμο σε όλους, με υποδομές και για ΑμΕΑ, μνημείο, διαθέτοντας χώρους εκθεσιακούς και χώρους αναψυχής, με την ανατολική προβλήτα αποκατεστημένη και τον περιβάλλοντα χώρο του διαμορφωμένο εκ νέου.  

Στο πλαίσιο του 1ου υποέργου  της Πράξης "Στερέωση-Αποκατάσταση-Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι" που πραγματοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΦ.Α.ΑΡΓ -  ΥΠ.ΠΟ.Α) γίνονται αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αποξηλώσεις και καθαιρέσεις νεώτερων στοιχείων από σκυρόδεμα, τοποθέτηση ικριωμάτων, συμπληρώσεις λιθοδομών, αρμολογήματα, στεγανώσεις και επικαλύψεις δωμάτων, κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο (πάγκοι, κλίμακες, κάδοι απορριμμάτων), επιστρώσεις. Επίσης, δημιουργούνται εκθεσιακοί χώροι και  χώροι υγιεινής (W.C) εξυπηρέτησης επισκεπτών και γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την επαναλειτουργία του εστιατορίου – αναψυκτηρίου. Για τις ανάγκες πληροφόρησης, θα εκδοθεί δίγλωσσο πληροφοριακό φυλλάδιο και θα τοποθετηθούν πινακίδες ενημέρωσης. Παράλληλα, οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες που απορρέουν από την τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, εντάσσονται στο 2ο υποέργο της Πράξης, το οποίο πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων (ΔΕΕΜΠΚ- ΥΠ.ΠΟ.Α). Τέλος, οι ανάγκες προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων σε όλους τους χώρους του φρουρίου καλύπτονται από το 3ο Υποέργο.

Για την εκτέλεση των εργασιών, έχει εγκριθεί δαπάνη ποσού 2.631.202,26€ [Υ.Ε.1: 1.980.000,00€ / Υ.Ε.2: 528.708,87€ / Υ.Ε.3: 122.493,39€]. Η Πράξη, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το έργο εκτελείται μέσω αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

 

Νέα