15.12.2020

Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ 5034824

 

Έναρξη έργου: 20.5.2019

Λήξη έργου: 29.9.2023

Προϋπολογισμός έργου: 3.099.673,71€

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

 Το έργο αφορά στην επέκταση, την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, πυρήνας του οποίου είναι το Καλλέργειο, διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της πόλης και εμβληματικό τοπόσημο του 19ου αιώνα. Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της προϊστορικής Αργολίδας, τα οποία θα εκτεθούν ξανά μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών. Το νέο, βελτιωμένο κτίριο θα διαθέτει πλέον όλους τους απαραίτητους χώρους για τη λειτουργία του ως σύγχρονο μουσείο, ώστε να αποδοθεί ξανά εν λειτουργία στους κατοίκους του Άργους και τους επισκέπτες της πόλης.

 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μεταφορά των ευαίσθητων και ογκωδών αρχαιολογικών ευρημάτων από το χώρο του Μουσείου έως τη Νέα Μουσειακή Αποθήκη (ανεξάρτητο κτήριο. το οποίο ολοκληρώθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα¨ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013).

 ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Επισκευή και εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους εμβαδού 1.300τ.μ. με την προσθήκη -κατ' επέκταση- υπογείου 500 τ.μ., εκτός του περιγράμματος του συγκροτήματος των υφιστάμενων κτιρίων του μουσείου. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού αναδιατάσσονται οι λειτουργίες του μουσείου, το οποίο πλέον θα διαθέτει εκδοτήριο εισιτηρίων, εκθεσιακούς χώρους, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χώρο πολυμέσων, αποθήκες αρχαιολογικών ευρημάτων, εργαστήρια συντήρησης, χώρους υγιεινής και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε εκσκαφές θεμελίων, περιμετρική αντιστήριξη, ενισχύσεις - επισκευές, μεταλλικές κατασκευές, επιχρίσματα, εσωτερικές τοιχοποιίες, δαπεδοστρώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση και υγρομόνωση κελύφους, φυτεμένο δώμα, ανελκυστήρες, Η/Μ εγκαταστάσεις.

 ΥΠΟΕΡΓΟ 3:Σύνδεση του Μουσείου με Δίκτυο Διανομής Ρεύματος.

 ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Έλεγχος εργασιών δόμησης του έργου: Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους από ελεγκτές δόμησης

 ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Εναλλακτική Διαχείριση (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

 ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών (μουσειογραφική, μελέτη ειδικού φωτισμού, στατική μελέτη αποκατάστασης στεγάστρου στοάς στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου) για τον μουσειογραφικό σχεδιασμό της νέας έκθεσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειολογική μελέτη (YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 512954/362731/6148/3315/22.9.20 Απόφαση, ΑΔΑ:ΩΗΞΔ4653Π4-ΦΩΘ), αρχαιολογική, φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των εκθεμάτων καθώς και συντήρησή τους. Επίσης περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός του εποπτικού υλικού, των προθηκών και του λοιπού εξοπλισμού της Έκθεσης και της Μουσειακής Αποθήκης.

 ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Σύνδεση κτιρίου με λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)

Νέα