16.10.2020

Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας

Το μεσαιωνικό κάστρο της Πιάδας είναι χτισμένο σε μια απόκρημνη βραχώδη περιοχή στα βόρεια του οικισμού της Νέας Επιδαύρου Αργολίδας. Καταλαμβάνει την κορυφή του υψώματος, με σχήμα ακανόνιστο και τείχη που οχυρώνουν την ανατολική, τη νότια και τη δυτική του πλευρά. Οχυρωματικές κατασκευές, όπως ο εξωτερικός περίβολος, η πύλη και οι πύργοι έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, όπως και τα δύο μεταβυζαντινά ναϋδρια στα ανατολικά. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στο δυτικότερο άκρο του κάστρου που χρονολογείται στα 1708, διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση.

Το κάστρο, στο σύνολό του, αντιμετωπίζει προβλήματα ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, προκειμένου να αποκατασταθεί ως επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Πραγματοποιούνται εργασίες, όπως αποψιλώσεις, καθαρισμοί εντός και εκτός των τειχών, αποχωματώσεις, εξομάλυνση εδάφους και προσβάσεων, συμπλήρωση λιθοδομών στα περιμετρικά τείχη, στην πύλη και στα ερειπωμένα κτίσματα. Επίσης, πραγματοποιείται επισκευή και στερέωση των σωζόμενων ναών, αρμολογήματα και ενέματα, κατασκευή κλίμακας εξωτερικά της πύλης, περιηγητική διαδρομή, κατασκευή καθιστικών και κάδων απορριμμάτων, καθώς και ηλεκτρολογική εγκατάσταση δύο ναών.Τέλος, θα εγκατασταθούν φωτισμός ασφαλείας, αντικεραυνική προστασία και δίκτυο ύδρευσης με δυνατότητα πυρόσβεσης και θα προστατευτούν και θα συντηρηθούν τοιχογραφημένα τμήματα των ναών. Για τις ανάγκες πληροφόρησης, θα εκδοθεί δίγλωσσο πληροφοριακό φυλλάδιο και θα τοποθετηθούν πινακίδες ενημέρωσης. Κύριος στόχος του έργου αποτελεί η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης των επισκεπτών.

Για την εκτέλεση των εργασιών, έχει εγκριθεί δαπάνη ποσού 750.000,00€.  Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πράξη, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο εκτελείται μέσω αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

 

Νέα