30.10.2023

Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Λέρνας, Δ.Δ. Μύλων Δ. Άργους – Μυκηνών

Ο προϊστορικός οικισμός της Λέρνας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Αργολικού Κόλπου, στις νοτιοανατολικές παρυφές του σημερινού χωριού των Μύλων και σε απόσταση 10 χλμ. νοτιοδυτικά του Άργους.

Ο αρχαιολογικός χώρος είχε συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια 5000 ετών, από την 6η έως την 1η χιλιετία π.Χ. (νεολιθική έως ρωμαϊκή περίοδο). Τα μνημεία του ανάγονται στην Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδο : οχυρωματικός περίβολος και το γνωστό ως «Οικία των Κεράμων» ορθογώνιο οικοδόμημα διαστάσεων 25x12μ. που προστατεύεται με στέγαστρο από beton.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες :

1ο  ΥΠΟΕΡΓΟ: Θα υλοποιηθεί από το Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

 Διαμόρφωση πορείας περιήγησης, θέσεις θέασης καθιστικά πινακίδες ενημέρωσης ψηφιακές εφαρμογές, υποδομές φωτισμού τεχνικής βροχής πυρασφάλειας και μεταφοράς δεδομένων, πλήρως ανακαινισμένος ο χώρος του στεγάστρου, εργασίες συντήρησης αρχαίων ευρημάτων, περίφραξη φυτεύσεις φυλλάδια, βιβλίο, πινακίδες, χάρτης και εκπαιδευτικά προγράμματα.

2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ:  Θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ΟΔΑΠ

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών και διαμόρφωση εισόδου στον Α.Χ. Λέρνας.

Το υποέργο περιλαμβάνει :Κατασκευή ισόγειου κτηρίου, το οποίο με τις απαραίτητες διαρρυθμίσεις θα στεγάσει : α) το εκδοτήριο εισιτηρίων, μικρό πωλητήριο εκδόσεων με αποθηκευτικό χώρο συνολικής επιφανείας 27,04μ², β) χώρους υγιεινής ανδρών-γυναικών-ΑΜΕΑ συνολικής επιφανείας 38,59μ².

Στην πλευρά του κτιρίου προς το χώρο ανασκαφών και υποδοχής των επισκεπτών θα δημιουργηθεί στεγασμένος ανοικτός  (ημιυπαίθριος) χώρος επιφανείας 57,89μ².

Για την εκτέλεση των εργασιών, έχει εγκριθεί δαπάνη ποσού 650.000,00€.  Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πράξη, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο εκτελείται μέσω αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και με εργολαβία από τον Οργανισμό Διαχείρισης Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ΟΔΑΠ

Νέα