05.05.2017

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στην Ασίνη

Επίσκεψη της τρίτης τάξης του 5ου δημοτικού σχολείου Ναυπλίου στις 2/5/2017 στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης. Τα παιδιά αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου στην αίθουσά πολυμέσων έκαναν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ανασκαφή στην Ασίνη»: Μέσα από μια βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία τα παιδιά έσκαψαν, βρήκαν αρχαία, φωτογράφισαν, σχεδίασαν, μελέτησαν - χρονολόγησαν  και στο τέλος συγκόλλησαν μέρος των ευρημάτων.

Νέα