Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στην Ασίνη
05.05.2017
Επίσκεψη της τρίτης τάξης του 5ου δημοτικού σχολείου Ναυπλίου στις 2/5/2017 στον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης.
<   2 από 2