Πυργόσπιτο, Άγιος Αδριανός

Πρόκειται για πυργόσπιτο, σχεδόν ορθογωνικής κάτοψης. Αποτελούνταν από τρεις στάθμες (ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος). Η στέγασή του γινόταν με τετράριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Η πρόσβαση στον πύργο γινόταν από θύρα στη νότια πλευρά του ισογείου, πράγμα όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο για πυργόσπιτα, προστατευόταν όμως από καταχύστρα. Η άμυνα του ενισχυόταν από τυφεκιοθυρίδες που ανοίγονταν στον όροφο. Μεταγενέστερα υπέστη αρκετές μετατροπές. Μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά στον 18ο αι.