Πύργος Βασιλοπούλου, Ξερόλακκος Μύλων

Ο πύργος είναι κτισμένος εντός περιβόλου σχεδόν ορθογώνιας κάτοψης. Αποτελούνταν από ισόγειο, έναν όροφο και το δώμα από το οποίο σώζονται ακόμη επάλξεις καθώς και πολεμοθυρίδες στις γωνίες. Η είσοδος πιθανόν να βρισκόταν στη δυτική πλευρά, αλλά καθώς σε αυτό το σημείο ο τοίχος έχει καταρρεύσει δεν είναι σαφές αν θα βρισκόταν στον όροφο η χαμηλότερα. Στον όροφο υπήρχαν μεγάλα παράθυρα, ένα στη βόρεια,  τη νότια και πιθανόν τη δυτική πλευρά, ενώ στην ανατολική υπήρχαν δύο. Τα παράθυρα προστατεύονταν από καταχύστρες, από τις οποίες σήμερα σώζονται οι τρεις. Εσωτερικά ο όροφος φέρει επίχρισμα στους τοίχους ενώ έχουν ανοιχθεί και ερμάρια. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιούνταν ως κατοικία, ενώ στο ισόγειο στεγάζονταν οι βοηθητικές λειτουργίες. Είναι κατασκευασμένος με αδρά λαξευμένους και αργούς λίθους και άφθονο συνδετικό υλικό. Διαφορετική είναι η τοιχοδομία του περιβόλου, κάτι που δηλώνει πιθανόν και διαφορετικό χρόνο κατασκευής.