Ο Λέων των Βαυαρών, Ναύπλιο

Το σπουδαίο γλυπτό μνημείο των νεώτερων χρόνων βρίσκεται στην περιοχή της Πρόνοιας, κοντά στο νεκροταφείο των Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με την επιγραφή που το συνοδεύει, λαξεύτηκε το 1840-1841 με χορηγία του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ στη μνήμη των Βαυαρών στρατιωτών που πέθαναν από τύφο το 1833-1834 και είχαν ενταφιαστεί στην περιοχή αυτή. Ο αποθνήσκων λέων φιλοτεχνήθηκε από τον Βαυαρό γλύπτη Christian Heinrich Siegel και αντιγράφει τον λέοντα της Λουκέρνης του Bertel Thorvaldsen, ο οποίος με τη σειρά του έχει εμπνευστεί από αρχαιοελληνικά πρότυπα. Το λιοντάρι, που είναι λαξευμένο στον φυσικό βράχο, αποδίδεται σε μνημειακή κλίμακα, κοιμώμενο σε ορθογώνια κόγχη, με κυκλική ασπίδα πίσω από το ρύγχος του. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά του 19ου αι. στον ελλαδικό χώρο.