Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Δενδρών

Τo μυκηναϊκό νεκροταφείο των Δενδρών εκτείνεται στην πλαγιά ενός χαμηλού λόφου, δυτικά της μυκηναϊκής Ακρόπολης της Μιδέας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 έως σήμερα έχουν ανασκαφεί ένας θολωτός και δεκαέξι θαλαμωτοί τάφοι που είχαν λαξευτεί στον μαλακό βράχο της περιοχής σε πυκνή διάταξη.

Ο θολωτός τάφος οικοδομήθηκε γύρω στο 1400 π.Χ. Αποτελείται από ελαφρώς κατηφορικό δρόμο μήκους 17.90μ. και πλάτους 2.50 μέτρων και θόλο σχεδόν κυκλικό. Η θύρα του τάφου, στο ανατολικό άκρο του δρόμου, πλαισιώνεται από δύο πώρινες μονολιθικές παραστάδες με ελαφρά ποεξέχουσες βάσεις. Η είσοδος στεγάζεται από λίθινο υπέρθυρο, το οποίο εσωτερικά καμπυλώνεται ακολουθώντας την καμπύλη δομή του θόλου. Πάνω από το υπέρθυρο σχηματίζονταν πιθανώς κουφιστικό τρίγωνο.

Ο κυκλικός θάλαμος του τάφου, διαμέτρου 7.30 μ. καλύπτεται με θόλο που υπολογίζεται ότι έφθανε σε ύψος τα 7 μ. Ο θόλος είναι κτισμένος με επάλληλες σειρές ερυθρών σχιστόλιθων, μεγάλους, τετραγωνισμένους στις κατώτερες στρώσεις και μικρότερους στις ανώτερες και σφήνες από μικρούς λίθους χωρίς συνδετικό υλικό. Όλη η κατασκευή έκλεινε πιθανώς με μεγάλη πλάκα η οποία δεν σώζεται.

Στο δάπεδο του θαλάμου ήταν ανοιγμένοι τέσσερις ταφικοί λάκκοι. Στους ασύλητους λάκκους βρέθηκαν ανδρικές και γυναικείες ταφές πλούσια κτερισμένες. Ανάμεσα στα κτερίσματα ξεχωρίζουν χρυσό κύπελλο με διακόσμηση χταποδιού, αργυρή κύλικα με σκηνές κυνηγιού, χρυσό και αργυρό κύπελλο τύπου Βαφειού με κεφαλές ταύρων, χρυσό κιβωτίδιο, αυγό στρουθοκαμήλου, χάλκινα όπλα, σφραγιδόλιθοι από αχάτη, κορναλίνη και νεφρίτη, κοσμήματα από χρυσό και ημιπολύτιμους λίθους.

Οι θαλαμωτοί τάφοι έχουν κατηφορικούς δρόμους με συγκλίνοντα τοιχώματα και τετράπλευρους ταφικούς θαλάμους, το στόμιο των οποίων σφράγιζε ξερολιθιά. Στο δάπεδο των θαλάμων και των δρόμων συχνά ανοιγόταν συμπληρωματικοί ταφικοί λάκκοι, καθώς οι τάφοι αυτοί είχαν χρησιμοποιηθεί για διαδοχικές ταφές των μελών της ίδιας οικογένειας ή γένους. Η μνημειακή μορφή των τάφων και τα πλούσια κτερίσματα, με κορυφαίο τη χάλκινη πανοπλία, υποδεικνύουν μια κοινωνία με σύνθετη διάρθρωση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ενδείξεις για τελετουργικές πρακτικές που αποκαλύπτουν οι ταφές αλόγων έξω από τους τάφους. Το νεκροταφείο ήταν σε χρήση κυρίως κατά τον 15ο και 14ο αιώνα π.Χ. και σχετίζεται με το ανακτορικό κέντρο της Μιδέας.