Κάστρο Παλαμηδίου, Ναύπλιο

Για πρώτη φορά ο λόφος του Παλαμηδίου οχυρώθηκε από τους Ενετούς στη διάρκεια της Β΄ Ενετοκρατίας (1686-1715) με ένα τέλειο σύστημα συγχρονισμένης οχύρωσης. Το Παλαμήδι είναι ένα τυπικό φρούριο μπαρόκ, σε σχέδια των μηχανικών Giaxich και Lasalle. Το 1715 καταλήφθηκε από τον Τούρκους οι οποίοι το κράτησαν μέχρι το 1822, οπότε και πέρασε στην ελληνική επικράτεια.

Από τα σημαντικά αρχιτεκτονικά σύνολα της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στη χώρα, το κάστρο με τους οκτώ προμαχώνες, είναι ενετικό οχυρωματικό έργο των αρχών του 18ου αιώνα. Ψηλή ανηφορική κλιμακωτή άνοδος ενισχυμένη με μικρές πολεμίστρες οδηγεί στο Φρούριο στη βορειοδυτική πλευρά του. Επίσης, σημαντικός είναι ο ναός του Αγίου Ανδρέα, μέσα στον ομώνυμο προμαχώνα του φρουρίου. Στεγάζεται με ημικυλινδρικό θόλο και εισχωρεί κατά το ανατολικό μισό μέρος μέσα σε μία από τις καμάρες που στηρίζουν τον περίπατο των τειχών. Το ελεύθερο μέρος του είναι δίκλιτο. Η φυλακή του Κολοκοτρώνη σε έναν από τους προμαχώνες, τον επονομαζόμενο «Μιλτιάδη» χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης.