Ι. Ναός Σωτήρος (Αγία Σωτήρα), Ανυφί

Η εκκλησία, που είναι γνωστή ως «Αγία Σωτήρα», βρίσκεται σε κατάφυτη περιοχή του αργολικού κάμπου, στο δρόμο από το Χώνικα (σημ. Νέο Ηραίο) προς το Ανυφί. Από την αρχική βυζαντινή εκκλησία δεν σώζεται παρά το κάτω τμήμα της τοιχοποιίας της, ενώ η ανωδομή της είναι νεώτερη. Ο αρχιτεκτονικός της τύπος δεν μπορεί να διευκρινιστεί με βεβαιότητα· θα μπορούσε να είναι είτε σταυροειδής εγγεγραμμένος χωρίς νάρθηκα είτε τρίκλιτη βασιλική. Η αρχική εκκλησία χρονολογείται στον 12ο αι., βάσει ομοιοτήτων με άλλες μεσοβυζαντινές εκκλησίες της Αργολίδας που εντοπίζονται κυρίως στην εκτεταμένη χρήση αρχαίου υλικού στην τοιχοποιία της. Μάλιστα, οι ογκώδεις αυτοί λίθοι θα πρέπει να προέρχονται από την κοντινή περιοχή του αρχαίου Ηραίου.