Ι. Ναός Προφήτη Ηλία, λόφος Ασπίδος Άργους

Στην κορυφή του χαμηλού λόφου της Ασπίδας (Δειράδα) είναι χτισμένος ο ναός του Προφήτη Ηλία. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων μονόχωρο ξυλόστεγο ναό, ο οποίος στα ανατολικά φέρει μικρή, ημικυκλική αψίδα. Στο εσωτερικό δεν σώζονται τοιχογραφίες. Η τοιχοποιία είναι από αργούς λίθους. Ο ναός χρονολογείται στους μεταβυζαντινούς χρόνους, ίσως στις αρχές του 18ου αιώνα.