Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ν. Ηραίο

Ο ναός της Κοίμησης στο Νέο Ηραίο είναι ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Αργολίδας. Ανήκει στον τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού με τρούλλο. Ορισμένα τμήματα του ναού, όπως ο οκτάπλευρος τρούλλος, και οι αετωματικές απολήξεις της εγκάρσιας κεραίας του σταυρού έχουν ανακατασκευαστεί πιθανότατα κατά την περίοδο της Β’ Ενετοκρατίας. Στα ανατολικά φέρει τρεις τρίπλευρες αψίδες και στα δυτικά έχει νάρθηκα. Ο ναός έχει όλα τα χαρακτηριστικά των σημαντικών μεσοβυζαντινών ναών της Αργολίδας (καθολικό Αγίας Μονής Ναυπλίου, Κοίμηση Αγίας Τριάδας, Παναγία Άργους). Βαίνει σε τρίβαθμη κρηπίδα και η τοιχοποιία του είναι από πωρόλιθους κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Στις εξωτερικές όψεις μεγάλες λιθόπλινθοι σχηματίζουν λίθινους σταυρούς, ενώ ο πλούσιος κεραμοπλαστικός διάκοσμος εμψυχώνει την τοιχοποιία δίνοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Μεταξύ των αρμών τοποθετούνται ψευδοκουφικά, σταυροί, δισέψιλον και αστράγαλοι, ενώ όλες τις όψεις περιτρέχουν οδοντωτές ταινίες.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανατολική πλευρά του ναού, όπου στην τοιχοποιία έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι λιθόπλινθοι, έως το ύψος της ποδιάς των παραθύρων, δίνοντας την εντύπωση ορθομαρμάρωσης, η οποία επιστέφεται από λοξότμητο λίθινο κοσμήτη. Το αρχικό τρίλοβο, πώρινο παράθυρο της κεντρικής αψίδας έχει αντικατασταθεί μεταγενέστερα από μικρό σχισμοειδές άνοιγμα. Τα παράθυρα των παραβημάτων ήταν δίλοβα με πεταλόμορφα τόξα κατασκευασμένα από οπτοπλίνθους.

Στο εσωτερικό δεν σώζεται ο αρχικός γραπτός διάκοσμος. Οι αρράβδωτοι κίονες φέρουν κιονόκρανα με φυτικό διάκοσμο και χρονολογούνται στις αρχές του 12ου αιώνα, εποχή ανέγερσης του μνημείου.