Ι. Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου - Παναγία Κατακεκρυμμένη (Πορτοκαλούσα), Άργος

Η μονή της Παναγίας είναι χτισμένη στην ανατολική πλαγιά του Λόφου Λάρισα του Άργους. Ονομάζεται Κατακεκρυμμένη επειδή, σύμφωνα με την παράδοση, στη θέση αυτή, μέσα στο βράχο, εντοπίστηκε η εικόνα της Παναγίας. Είναι επίσης γνωστή και ως «Πορτοκαλούσα» εξαιτίας ενός παλαιού εθίμου των Αργείων να πετούν πορτοκάλια σε νεόνυμφα ζευγάρια κατά την ημέρα εορτασμού της μονής (21 Νοεμβρίου). Το μοναστηριακό συγκρότημα είναι προσαρμοσμένο στο βράχο και διαμορφώνεται σε δυο επίπεδα. Το δισυπόστατο καθολικό βρίσκεται στο άνω επίπεδο και είναι αφιερωμένο στα Εισόδια (21 Νοεμβρίου) και τον Ευαγγελισμό (25 Μαρτίου) της Θεοτόκου. Στο κάτω επίπεδο υπήρχαν τα κελλιά και οι βοηθητικοί χώροι της μονής.

Δεν σώζονται πολλά στοιχεία για την ίδρυση της μονής, θεωρείται όμως ότι ήδη υφίστατο κατά το 10ο αιώνα. Η σημερινή μορφή της οφείλεται σε πολλές διαδοχικές επεμβάσεις κυρίως του 18ου και 19ου αιώνα. Θεωρείται πιθανό ότι σπηλαιώδη ανοίγματα πέριξ της μονής υπήρχαν ασκηταριά συνδεόμενα με αυτήν. Σε ένα από αυτά σώζονται μέχρι και σήμερα τοιχογραφίες. Από το χώρο της μονής μπορεί κανείς να έχει πανοραμική άποψη της πόλης του Άργους. Το ψηλό ρολόι στην αυλή κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από δωρεές Αργείων.