Ι. Ναός Αγίου Νικολάου, Ίρια

Στο βόρειο τμήμα των Ιρίων σώζεται ο ναός του Αγίου Νικολάου και πλησίον του τα κατάλοιπα ενός πύργου. Ο ναός είναι μονόκλιτος σταυρεπίστεγος, με δύο διασταυρούμενες καμάρες που διαμορφώνουν το σχήμα του σταυρού στη στέγασή τους. Ο συγκεκριμένος αρχιτεκτονικός τύπος επιχωριάζει σε εκκλησίες της Αργολίδας από τον 13ο αι. και εξής. Οι λιγοστές σωζόμενες τοιχογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό της εκκλησίας ανάγονται στη δεύτερη βενετοκρατία.