Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Λιγουριού

Ο ναός βρίσκεται νοτίως του δρόμου που οδηγεί προς τη Νέα Επίδαυρο και χρονολογείται στο β΄ μισό του 11ου ή στις αρχές του 12ου αι. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του απλού δίστυλου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρεις τρίπλευρες αψίδες στα ανατολικά. Έχει δύο εισόδους, μία στη δυτική πλευρά και μία με πρόπυλο στη νότια πλευρά. Σε μεταγενέστερη εποχή, ίσως στα χρόνια της δεύτερης βενετοκρατίας (ή στον 19ο αι.), ξανακτίστηκαν ο τρούλος, ο θόλος του νότιου σκέλους, το ανώτερο τμήμα του νότιου και ανατολικού τοίχου, μεγάλο τμήμα του βόρειου και ολόκληρος σχεδόν ο δυτικός τοίχος. Σε αυτή την εκτεταμένη επισκευή φαίνεται ότι κατασκευάστηκε το κατεδαφισμένο σήμερα κελλί στη νοτιοδυτική γωνία του ναού, ίσως στο πλαίσιο λειτουργίας μικρής μονής. Στην τοιχοποιία ακολουθείται τόσο η αργολιθοδομή όσο και το πλινθοπερίκλειστο, ενώ υπάρχουν και ορισμένα πλίνθινα διακοσμητικά. Εσωτερικά δεν σώζονται τοιχογραφίες, ενώ το κτιστό τέμπλο είναι νεώτερο.

Το 2009 πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού, υπό την επίβλεψη της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθώς και ανασκαφική έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο του, κατά την οποία αποκαλύφθηκαν ταφές του 12ου-14ου αι., πιθανώς και μεταγενέστερες.