Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα Λιγουριού

Σε κεντρικό σημείο του οικισμού βρίσκεται η σημαντική βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα. Ο ναός ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό τύπο του απλού δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με μία τρίπλευρή αψίδα εξέχουσα ανατολικά και νάρθηκα στα δυτικά. Ο ναός χρονολογείται από τα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά του στοιχεία στις αρχές του 12ου αι., ενώ ο νάρθηκας λίγο αργότερα, εντός όμως του ίδιου αιώνα. Για τη δόμηση του ναού έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένο αρχαίο υλικό (κυρίως μεγάλοι δόμοι στην κατώτερη τοιχοποιία), ενώ σε ορισμένα σημεία ακολουθείται το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής. Οι εξωτερικές όψεις του ναού ποικίλλονται με πλίνθινα διακοσμητικά. Μαΐστορας του ναού ήταν ο Θεοφύλακτος από την Κέα, που μας είναι γνωστός από σπάνια εγχάρακτη επίκληση στην εξωτερική πλευρά της βόρειας θύρας.

Εσωτερικά, οι δύο μαρμάρινοι αρράβδωτοι κίονες που στηρίζουν τον τρούλο με τα κιονόκρανά τους, είναι κατασκευασμένοι ειδικά για το ναό. Από τον τοιχογραφικό διάκοσμο της εκκλησίας, λίγες παραστάσεις σώζονται (Κοινωνία των Αποστόλων, Υπαπαντή, άγιοι), ενώ στο νάρθηκα σώζονται ενδιαφέροντα χαράγματα πλοίων.

Ο ναός παρουσίαζε σοβαρά στατικά προβλήματα και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες το 2012 από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.