Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου, Ασίνη

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού. Είναι μονόχωρη με δίρριχτη αετωματική στέγη και φέρει τα χαρακτηριστικά των εκκλησιών του 19ου αι. Στα νότια του ναού υπάρχει πυργοειδές κωδωνοστάσιο της ίδιας εποχής, αξιόλογο έργο Τηνιακών μαρμαροτεχνιτών. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των φθορών που παρουσίαζε το κωδωνοστάσιο, το 2004 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασής του.