Φρυκτώριο, θέση Άγιος Δημήτριος, Κεφαλόβρυσο Άργους

Πρόκειται για ασβεστολιθική κατασκευή που εδράζεται σε υψόμετρο 920 μ. με εποπτεία στην κοιλάδα του Ινάχου και τη δίοδο προς την Αλέα. Παρά την ενσωμάτωση της αρχαίας τειχοδομίας στην παλιά εκκλησία του Αγ. Δημητρίου σώζονται αρκετά καλά η ανατολική και νότια πλευρά του φυλακείου. Για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί λιθόπλινθοι με αδρή λάξευση.

Έχει ανεγερθεί σε καίριο εποπτικό σημείο και ελέγχει το δίκτυο πρόσβασης και επικοινωνίας (αρχαίες οδοί) που συνδέονται με τις πολιτικές - κοινωνικές καταστάσεις στην ΒΔ Αργολίδα τον 5ο και κυρίως τον 4ο αι. π.Χ.