Φρούριο Μύλων

Ιστορικά στοιχεία

Λίγες είναι οι ιστορικές αναφορές για το κάστρο του Κιβερίου. Ο Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) αναφέρει ότι στην κορυφή του Ποντίνου λόφου υπήρχαν ερείπια του ιερού της Αθηνάς Σαΐτιδος και τα θεμέλια της οικίας του Ιππομέδοντος. Πολλούς αιώνες αργότερα, επί Φραγκοκρατίας, υπάρχει η πρώτη αναφορά του κάστρου: Ο Gautier de Brienne Β΄, κληρονόμος του δουκάτου των Αθηνών και κύριος του Άργους και της Ναυπλίας, αναφέρει στη διαθήκη του το 1347 τα κάστρα του Κιβερίου (Chamires ή Chameres) και της Θερμησίας (Tremis). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι εξήντα υπέρπυρα που θα προέρχονταν από ενοικίαση εμπορικού καταστήματος πώλησης υφασμάτων στο Άργος να δίνονται από τους εκτελεστές της διαθήκης σε ιερέα του κάστρου, με την υποχρέωση αυτός να μένει εκεί συνέχεια και να τελεί καθημερινά θεία λειτουργία.

Διάδοχος του Gautier de Brienne ήταν ο ανιψιός του Guy d’Enghien. Η κόρη του, Μαρία d’Enghien, κυρία των κάστρων Άργους, Ναυπλίας και Κιβερίου, μεταβίβασε τα εδάφη της στη Βενετία το 1388 αλλά πριν προλάβει ο προβλεπτής Perazzo Malipiero να αναλάβει τη διοίκησή τους, ο Δεσπότης του Μυστρά, Θεόδωρος Παλαιολόγος κατέκτησε το Άργος και το Κιβέρι. Το κάστρο Κιβέρι δεν πρέπει να επιβίωσε πέραν του ενετοτουρκικού πολέμου του 1463-1479: το 1481 αναφέρεται στη συνθήκη μεταξύ Τούρκων και Ενετών ότι οι τελευταίοι μπορούσαν να το κρατήσουν, αλλά όχι και να το ξανακτίσουν. 

Περί το 1715 ο οικισμός στους πρόποδες του Ποντίνου λόφου αναφέρεται ως Τσιβέρι, ενώ σήμερα εκεί βρίσκονται οι Μύλοι. 

Πριν από το 1841 ο γνωστός περιηγητής και ιστορικός Jean-Alexandre Buchon περιέγραψε ότι ο κεντρικός πύργος σωζόταν σε ύψος αρκετών ορόφων.

Περιγραφή

Η εξάπλευρη ακρόπολη διαθέτει ενιαία τείχη πάχους 2 μέτρων περίπου με μήκος πλευράς περί τα 15 μέτρα. Οι έξι πύργοι προσκολλώνται εξωτερικά στις γωνίες. Οι πύργοι είχαν αρκετούς ορόφους που σήμερα δεν σώζονται. Στο εξωτερικό τους σώζονται οι σκαλότρυπες σε πολλά επίπεδα. Στο κέντρο της ακρόπολης βρίσκονται τα ερείπια του ορθογώνιου ακρόπυργου. Η κινστέρνα, στη ΝΑ γωνία του υπογείου του, στεγάζεται με δυο παράλληλες καμάρες. Μια άλλη παρόμοια κινστέρνα, κάπως μεγαλύτερων διαστάσεων, σώζεται στα ανατολικά.

Ο εξωτερικός περίβολος στα βόρεια της ακρόπολης έχει ακανόνιστη κάτοψη, ιδίως στα δυτικά, όπου ακολουθείται η διαμόρφωση του βράχου. Οκτώ πύργοι είναι προσκολλημένοι στις γωνίες χωρίς οργανική σύνδεση με τα τείχη, όπως συμβαίνει και με τους πύργους της ακρόπολης. Τα μεταπύργια έχουν μήκος μεταξύ 18,0 μ. και 40,0 μ. περίπου, σώζονται ως ύψος 2,50 μέτρων και έχουν πάχος από 1,70 έως 2,50 μ. Στα ΝΔ του περιβόλου υπάρχουν ίχνη κλίμακας που ίσως οδηγούσε σε μικρή πυλίδα, ενώ δεν είναι γνωστή η θέση της πύλης που θα επέτρεπε την επικοινωνία της ακρόπολης με τον περίβολο.