Αρχαίος Πύργος (Blockhouse), Φίχτια

Αρχαίος Πύργος (Blockhouse), Φίχτια