Αρχαιολογικό Μουσείο Ασκληπιείου Επιδαύρου

Στο μικρό αρχαιολογικό Μουσείο της Επιδαύρου που βρίσκεται στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου είναι εκτεθιμένα πολλά από τα κινητά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο χώρο. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή στα εκθέματά του συμπεριλαμβάνονται πολλά τμήματα αρχιτεκτονικών μελών από τις ανωδομές των πιο σημαντικών οικοδομημάτων του ιερού. Στη μέση της πρώτης αίθουσας δύο επιγραφές αναφέρουν τα έξοδα για την κατασκευή της Θόλου και του ναού του Ασκληπιού. Στον τοίχο της εισόδου αριστερά υπάρχει η επιγραφή του Μ. Ιουλίου Απελλά από την Καρία που περιγράφει την ίασή του το 2ο αιώνα μ.Χ. και δεξιά η επιγραφή με τον ύμνο προς τον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό του ποιητή Ισύλλου (γύρω στο 280 π.Χ.), καθώς και η εξιστόρηση των θαυμάτων του Ασκληπιού. Από την πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου προέρχεται ο κορμός ενός κούρου του 6ου αιώνα π.Χ. Σε μία μικρή προθήκη εκτίθενται ιατρικά εργαλεία και μικροαντικείμενα από τα ιερά του Απόλλωνα και του Ασκληπιού. Ψηλά στον τοίχο που διαχωρίζει την πρώτη από τη δεύτερη αίθουσα υπάρχουν ακροκέραμοι και σίμες από διάφορα κτήρια του ιερού από την κλασική και ελληνιστική εποχή. Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται αναθήματα από τους ύστερους κυρίως χρόνους, καθώς και γύψινα αντίγραφα έργων που είναι εκτεθιμένα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως αγάλματα του Ασκληπιού, της Υγείας, της οπλισμένης Αφροδίτης και άλλων καθώς και μερικά γλυπτά από το διάκοσμο του ναού του Ασκληπιού. Στο βάθος της αίθουσας έχουν γίνει μερικές ανασυνθέσεις τμημάτων του θριγκού και των μελών των κιόνων των Προπυλαίων του ιερού. Η τρίτη αίθουσα περιέχει αποκαταστάσεις τμημάτων της ανωδομής των ναών του Ασκληπιού (εξωτερική κιονοστοιχία και μέρη της εσωτερικής) και της Αρτέμιδος. Στο βάθος της αίθουσας είναι εκτεθιμένα ένα θαυμάσιο κορινθιακό κιονόκρανο, αντίγραφο ίσως του μοντέλου που χρησιμοποίησε ο Πολύκλειτος ο νεώτερος στην εσωτερική κιονοστοιχία της Θόλου. Κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχουν εκτεθεί στην τελευταία αίθουσα τμήματα της ανωδομής της Θόλου, παρόλο που φυλάσσονται στο Μουσείο, λόγω των μελετών για την αναστήλωση τμημάτων του μνημείου που επιχειρείται από την Επιτροπή Στερέωσης των Μνημείων της Επιδαύρου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Β. Λαμπρινουδάκη. Σε μικρή απόσταση από το Μουσείο βρίσκεται ένα μικρό κτήριο, όπου στεγάζονται οι επιγραφές από το χώρο και της περιοχή της Επιδαύρου. Εκτός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου, πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ, μία αποθήκη έχει μετατραπεί πρόσφατα σε εκθεσιακό χώρο, για να φιλοξενήσει τις ενδυμασίες από τις σύγχρονες παραστάσεις στο Θέατρο.