Ακρόπολη Καζάρμας

Η Ακρόπολη της Καζάρμας βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο χωριό Αρκαδικό. Η θέση του κάστρου είναι σημαντική γιατί αποτελούσε το κυριότερο πέρασμα από την αργολική πεδιάδα προς την περιοχή της Επιδαυρίας. Πρόκειται για μυκηναϊκή ακρόπολη με συνεχή, όπως φαίνεται χρήση τόσο κατά τους αρχαίους χρόνους, όσο και το Μεσαίωνα. Στα περισσότερα σημεία διακρίνεται η μυκηναϊκή θεμελίωση, ενώ στις ανωδομές είναι ορατές οι μεσαιωνικές επεμβάσεις.