Ευρύστομη πρόχους

Χρονολογία: ΜΕ ΙΙΙ (1700-1600 π.Χ.)

Είδος: Αγγείο

Τόπος εύρεσης: Ταφικός περίβολος Β- τάφος Γ (από την επίχωση του τάφου)

Περιγραφή:
Πήλινη ευρύστομη πρόχους. Σφαιρικό σώμα με επιπεδωμένη βάση, υψηλό έξω νεύον χείλος. Φέρει πλατιά ταινιόσχημη λαβή. Διακόσμηση: Στην κοιλιά του αγγείου δύο παράλληλες ταινίες περιτρέχουν το σώμα απολήγοντας στο κάτω μέρος της λαβής. Στον ώμο του αγγείου δύο παράλληλες ταινίες, η κατώτερη των οποίων φέρει στο κάτω μέρος ανά διαστήματα διαγώνιες κάθετες γραμμώσεις (τρεις των τριών γραμμών, τέσσερις των τεσσάρων, μία των πέντε) καστανή ταινία, επίσης περιτρέχει την εξωτερική πλευρά του χείλους. Στην εσωτερική τρεις συστάδες των πέντε γραμμών, μια των οχτών, λείπει μεγάλο τμήμα από το χείλος. Στην πάνω επιφάνεια της λαβής, καστανές ταινίες περιτρέχουν τα άκρα φτάνοντας το κάτω μέρος του αγγείου "ανοίγοντας" αντιδιαμετρικά (τοξοειδώς). Ενώνονται από συστάδες οριζοντίων γραμμών (τέσσερις στην κορυφή), τέσσερις στο κέντρο, τρεις στο κάτω μέρος. Πηλός ωχροκίτρινος, λειαμένος, με μικρές προσμίξεις.