Μόνωτο κύπελλο

Είδος: Αγγείο

Τόπος εύρεσης: Ταφικός Κύκλος Β, τάφος Γ (από την επίχωση του τάφου)

Περιγραφή:
Μόνωτο κύπελλο. Σχήμα κωνικό με ψηλή δισκοειδή βάση, κυρτή εσωτερικά. Λαβή φύεται ως του χείλους ταινιωτή, ωτόσχημη κι απολήγει στο μέσον του αγγείου. Χείλος απλό (Μεγάλο τμήμα του αγγείου συμπληρωμένο). Διάκοσμηση: καστανή. Εσωτερικά στο χείλος δύο λεπτές ταινίες εφαπτόμενες. Εξωτερικά κάθετες ταινίες ακουμπούν σε τριπλή ταινία οριζόντια περιμετρικά του αγγείου. Στο κάτω τμήμα τετραπλή ταινία. Πηλός: Υποκίτρινος, καθαρός, με ομόχρωμο επίχρισμα, στιλβωμένο