Ασκός (Μινωικός

Είδος: Αγγείο

Τόπος εύρεσης: Ταφικός Κύκλος Β, Τάφος Μ, 1951-54; (Από τη Β.Δ. γωνία. Κτέρισμα δεύτερης ταφής. Skel. 1)

Περιγραφή:
Σχήμα: Μικρό ωοειδές σώμα με κοντή στενή προχόη. Μια μικρή λαβή βρίσκεται στην κορυφή του σώματος, είναι ελλειψοειδής διατομής, περιμετρικά της λαβής φέρει πλαστικό δακτύλιο. Το χείλος της προχόης ελιναι απλό στρογγυλεμένο. Βάση επίπεδη (δεν σώζεται). Διακόσμηση: Η προχόη και η λαβή είναι ολόβαφα. Ο πλαστικός δακτύλιος έφερε ταινιωτή διακόσμηση. Η διακόσμηση της προχόης προχωράει και στη βάση της με μια πλατιά ταινία. Ο ώμος κοσμείται με μια φυλλοφόρο ταινία σε οριζόντια διάταξη. Ακολουθεί διακόσμηση με μια λεπτή ταινία και μια πλατιά που έφτανε ως τη βάση. Πηλός: καστανέρυθρος, λεπτόκοκκος, με καστανέρυθρο επίχρισμα. Βαφή: ερυθρή απολεπισμένη σε μεγάλο βαθμό. το αγγείο φέρει μεγάλες φθορές στη βάση.