Αμφορέας

Τόπος εύρεσης: ΝΔ Συνοικία, Κτήριο Γ, Δωμάτιο Γ3 (Μαγειρείο) [Αν. Ομάδα: Μ348]

Περιγραφή:
Σφαιρικό σχήμα με ψηλό ευρύ λαιμό και μακρύ παχύ κυρτό χείλος. Οι δύο κάθετες κυκλικής διατομής λαβές φύονται από το στόμιο και καταλήγουν στον ώμο. Βάση υψωμένη ταινιωτή (FS 69). Πηλός καστανός, ελαφρώς ερυθρωτός. Βερνίκι μελάνό, στη μία όψη ερυθρό, λόγω της όπτησης. Το χείλος εξαίρεται με πλαστιά ταινία. Λαιμός εσωτερικά ταινιωτός. Πλατιά ταινία σχήματος Χ διακοσμεί τις λαβές. Πλατύς δακτύλιος περιβάλλει τη βάση του λαιμού. Η ζώνη του ώμου διακοσμείται με έλικα (FM 48). Σώμα ταινιωτό. Βάση ολόβαφη.