Μινύειο κύπελλο (AD-2)

Χρονολογία: ΜΕ ΙΙΙΒ (ύστερη) 1700-1600 π.Χ.

Είδος: Αγγείο

Τόπος εύρεσης: Ταφικός περίβολος Β, τάφος Ι, Ι 103. (κτέρισμα της ύστερης ταφής από τη ΒΔ γωνία)

Περιγραφή:
Μινύειο κύπελλο. Κωνικό σώμα, πλατιά δισκοειδής βάση, γωνιώδης ώμος, επικλινές εξωτερικά αποστραγγυλεμένο χείλος. Φέρει τρεις, συμμετρικά, λαβές μικρές, ταινιωτές, ωτόσχημες. Διακόσμηση: Ακόσμητο. Εγχάρακτες ενάλληλες γραμμές στον κορμό. Πηλός: κοκκινωπός, χονδρόκοκκος, λειασμένος.