Γυναικείο ειδώλιο τύπου Ψ

Χρονολογία: ΥΕ ΙΙΙΑ (1400-1300 π.Χ.)

Είδος: Ειδώλιο

Τόπος εύρεσης: Ασπρόχωμα, αγροτικός δρόμος, Τάφος ΙΙΙ, θάλαμος

Περιγραφή:
Γυναικείο ειδώλιο τύπου Ψ. Ελλειπτικός άνω κορμός με χέρια υψωμένα. Κυλινδρικό στέλεχος με κωνική βάση (με εσωτερική κοίλανση) φέρει ψηλό πόλο στο κεφάλι, ο οποίος έχει κωνικό σχήμα με εσωτερική κοίλανση. Η άνω επιφάνεια του πόλου φέρει περιμετρικά καστανή ταινία. Εσωτερικά η άνω επιφάνια του πόλου φέρει οριζόντιες ευθείες ταινίες. Η γραμμική διακόσμηση δε σώζεται αρκετά, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι γραμμικά αποδίδονται τα χαρακτηρηστικά του προσώπου =, εκτός της μύτης που αποδίδεται πλαστικά. Στο οπίσθιο τμήμα από το πόλο ξεκινά πλαστικά "πλεξύδα" έως την αρχή του κυλινδρικού στελέχους. Πυκνές κυματιστές κάθετες ταινίες στο ελλειψοειδές τμήμα. Λιγότερες κάθετες ταινίες στο κυλινδρικό στέλεχος. Πλαστική απόδοση του στήθους. Οριζόντιες ταινίες πλαισιώνουν το ελλειψοειδές τμήμα. Πηλός: κοκκινόχρωμος, λείος. Βαφή: καστανή, η οποία είναι απολεπισμένη στο μεγαλύτερο τμήμα του ειδωλίου.