Ακατέργαστο τμήμα δοντιού ιπποποτάμου

Χρονολογία: ΥΕ ΙΙΙΒ (1300- 1180 π.Χ.)

Είδος: Ακατέργαστο τμήμα δοντιού ιπποποτάμου

Τόπος εύρεσης: Citadel house, Γ 23, Room II, Μέγαρον

Περιγραφή:
Τμήμα από ελεφαντοστέινα αντικείμενα. Δε σώζεται ακέραιο. Είναι συνδεδεμέν στην άνω επιφάνεια του. Φέρει παάλληλες ανάγλυφες ταινίες που ακολουθούν το σχήμα των αντικειμένων. Η κατώτερη επιφάνεια του δεν είναι επεξεργασμένη. Παρατήρηση: τεμάχια ελεφαντόδοντου παραμένουν στην αποθήκη ΒΕ. 11260/ΜΜ223