Ανθρωπόμορφο (γυναικείο στο άνω σώμα)

Χρονολογία: ΥΕ ΙΙΙ Β2 (1250-1180 π.Χ.)

Είδος: Ειδώλιο

Τόπος εύρεσης: Θρησκευτικό κέντρο, Room 19. Citadel House ΓΜΒ (N of) Room 13 Level IV 16-vii-68

Περιγραφή:
Ανθρωπόμορφο πήλινο ειδώλιο κυλινδριόσχημο στο κάτω τμήμα, τραπεζιόσχημο στο άνω. Δεν σώζονται τα άνω άκρα (το αριστερό στο ύψος του "αγκώνος"). Φέρει δύο μαστούς (αφαιρετικά δοσμένους) ως εξωγκόσεις. Λεπτός και μακρύς λαιμός, απολήγει σε κεφαλή με πλαστική απόδοση των αφτιών, έντονα εξωγκωμένα τα χείλη, "σουβλερή" τριεδρική μύτη, υπογραμμισμένα περιμετρικά άβαφα μάτια. Στο άνω μέρος του μετώπου φέρει δύο επίπλαστες σπείρες σε κοινή βάση "λωρίδα" που αρχίζει από οπή -στο άνω τμήμα της κεφαλής. Φέρει συνεχείς οπές στις "μασχάλες", δύο στην κάτω σιαγόνα, όπως και στο πάνω μέρος των σηκωμένων μπράτσων (όσα σώζονται).