Ανελισσόμενος επί δίσκου

Χρονολογία: ΥΕ ΙΙΙΒ2 (1250-1180 π.Χ.)

Τόπος εύρεσης: Οικία Ακροπόλεως, Δωμάτιο έιδωλίων, Δωμ. 19. Citadel House, ΓΜΒ (N. of) Room 13, Level IV

Περιγραφή:
Πήλινο ομοίωμα φιδιού συσπειρωμένου με ανασηκωμένο κεφάλι πάνω σε επίπεδη κυκλική βάση. Το κεφάλι έχει σχήμα οβάλ και είναι ανασηκωμένο. Το στόμα δηλώνεται με βαθιά εγχάραξη από την οποία αποδίδεται πλαστικά η γλώσσα του φιδιού. Καλύπτεται το σώμα του φιδιού από κόκκινη (ερυθροκάστανη) βαφή. Τα χαρακτηριστικά του κεφαλιού (μάτια, μύτη) δηλώνονται γραπτά. Τα μάτια είναι έντονα τονισμένα.