Αρύβαλλος σφαιρικός

Τόπος εύρεσης: Κοκκινιά, ελ. Δήμου Μαραγκού, τάφος ΧΙΙ

Περιγραφή:
Σφαιρικό σώμα, κυρτή βάση. Κοντός στενός λαιμός, επίπεδο πλατύ χείλος με εσωτερικό στόμιο. Λαβή κάθετη ξεκινά από το στόμιο και καταλήγει στον ώμο. Διακόσμηση: Στην πεπλατυμένη επιφάνεια του χείλους φυλλοειδής ταινία, που ορειοθετείται από δύο καστανές ταινίες (εσωτερικά και εξωτερικά). Το στόμιο εσωτερικά περιτρέχει καστανή στενή ταινία. Εξωτερικά το χείλος περιτρέχει οριζόντια "στιγμωτή" ταινία. Δύο κάθετες ταινίες στη λαβή του αγγείου. Τον ώμο του αγγείου περιτρέχει φυλλοειδής οριζόντια ταινία (όχι στο τμήμα της λαβής). Στο εμπρόσθιο τμήμα το αγγείο φέρει μορφή λιονταριού και πιθανόν ανθρώπινη φιγούρα (άνω σώμα, χωρίς κεφάλι). Το λιοντάρι και η φιγούρα είναι ολόβαφα με μελανό χρώμα. Ερυθρωπό χρώμα (λόγω όπτησης) στο λαιμό, στην κοιλιά και σε σημείο στο πίσω σώμα του λιονταριού. Οι λεπτομέρειες του προσώπου, του σώματος του λιονταριού καθώς και η χαίτη του αποδίδονται εγχάρακτα. Το ίδιο και στην ανθρώπινη φιγούρα (όπως τα δάκτυλα των χεριών). Το λιοντάρι είναι σε στάση "προφίλ" με απλωμένη ουρά και η ανθρώπινη φιγούρα στο μέσο του σώματος μετωπικά τοποθετημένη. Δύο ολόβαφοι ρόδακες με εσωτερικές εγχαράξεις (απόδοση μετάλλων) μπροστά από το πρόσωπο του ζώου και ανάμεσα στα πόδια του. Η παράσταση οριοθετείται από τρεις οριζόντιες καστανές ταινίες στη βάση. Στο κατώτερο τμήμα της βάσης ολόβαφος κύκλος από τον οποίο ξεκινούν ημικυκλικές ταινίες (απόδοση άνθους;). Πηλός: ανοικτόχρωμος. Επίχρισμα: υπόλευκο-κιτρινωπό. Βαφή: καστανή και μελανή