Κρατηράς σκυφοειδής

Χρονολογία: ΥΕ ΙΙΙ Β2 (1250-1180 π.Χ.)

Είδος: Αγγείο

Τόπος εύρεσης: Νοτιοδυτική Σοινικία, Υπόγεια Δωμάτια Ζ1-Ζ2

Περιγραφή:
Βαθύ ημισφαιρικό σχήμα, το πάνω σώμα κλείνει ελαφρά προς τα μέσα, χείλος έξω νεύον, επικλινές. Οι δύο οριζόντιες, κυκλικής διατομής λαβές είναι τοποθετημένες ψηλά στο σώμα, βάση δακτυλιόσχημη (FS, 281). Πηλός καστανοερυθρός, βερνίκι ερυθρωπό, εσωτερικά φέρει πλατιά ταινία στο ύψος των λαβών και στον πυθμένα. Το χείλος είναι ολόβαφο. Η ζώνη που φέρει την γραπτή διακόσμηση οριοθετείται από πλατιές ταινίες, μία ακριβώς κάτω από το χείλος και τρεις στο κάτω σώμα. Η διακόσμηση αποτελείται από ένα κεντρικό τρίγλυφο (FM 75) εκατέρωθεν του οποίου υπάρχουν δύο πλευρικά. Το πρώτο αποτελείται από δύο κάθετες γραμμές με κάθετη τεθλασμένη (FM 61) μεταξύ τους και το δεύτερο από τρεις κάθετες γραμμές, μεταξύ των οποίων υπάρχουν οριζόντιες κυματοειδείς (FM 53) γραμμές. Οι λαβές φέρουν τρεις πινελιές ερυθρού χρώματος. Η άνω επιφάνεια της βάσης είναι ολόβαφη.