Αρύταινα

Τόπος εύρεσης: Θρησκευτικό κέντρο, Δωμάτιο 31, Αίθουσα Τοιχογραφίας

Περιγραφή:
Αρύταινα (fs 236) Ρηχό ημισφαιρικό σχήμα, με απλό έζω νεύον χείλος και υπερηψωμένη -ελλειψοειδούς- διατομής λαβή. Έχει κυρτή βάση, με αναιπαίσθητη, κωνηκή, απόληξη. Διακόσμηση καστανής ταινίας φέρει η λαβή στην έξω πλευρά και το χείλος περιμετρικά. Πηλός κιτρινοέρυθρος. Σημάδια τροχού.