Συλλογή

<   3 από 6   >
Μόνωτο κύπελλο ημισφαιρικό
Οπισθότμητη πρόχους
Οπισθότμητη πρόχους
Παραλληλεπίπεδο με αιχμηρή απόληξη
Περίαπτο από lapis lazuli (παπυρόσχημο)
Πιθαμφορέας
Αγγείο
Πιθαμφορέας
Αγγείο
Πιθαμφορέας (1D-1)
Πιθόσχημος στάμνος
Πιθόσχημος στάμνος (LD-1)