Μυκηναϊκή Ακρόπολη Μιδέας

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Μιδέας

Συγγραφείς: Κ. Δημακοπούλου & Ν. Διβάρη – Βαλάκου
Εκδότης: ΤΑΠΑ - ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ.
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα Πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων