Μυκηναϊκός δρόμος, Προσύμνη

Μυκηναϊκός δρόμος, Προσύμνη