(τμήμα)

: Περιοχή Θρησκευτικού Κέντρου, δωμάτιο Τ9

:
Ελεφαντοστέινο τμήμα ειδωλίου (φούστα) χρώματος μελανού. Φέρει εγχάρακτη διακόσμηση με έξι ταινίες πτυχώσεων οι οποίες είναι σε οριζόντια διάταξη στην οπίσθια πλευρά και καταλήγουν σε οξεία γωνία στη μπροστινή πλευρά. Η άνω ζώνη πτυχώσεων φέρει ραμβοειδή σχήματα. Ακολουθούν οι υπόλοιπες πέντε από τις οποίες οι δύο δε φέρουν σε διακόσμηση ενώ οι τρεις φέρουν διακόσμηση σε κάθετες γραμμές. Βάση επίπεδη.