19.08.2016

'Agosto e monumenti' 2016 - Castello Palamidi

Castello Palamidi, 19/08/2016, 21:00

Concerto musicale con Miltos Logiadis & Christos Zerbinos